LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Kalps. Filma par mūsu Arhibīskapu

Home » Kalps. Filma par mūsu Arhibīskapu