LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Piektdien un Svētdien no 10:00-14:00

RUDENS/ZIEMAS SEZONĀ DIEVNAMS ATVĒRTS PIEKTDIENĀS NO 10:00 – 14:00 UN SVĒTDIENĀS NO 10:00 – 14:00. JA DIEVNAMU VĒLATIES APSKATĪTIES CITĀ LAIKĀ, LŪGUMS ZVANĪT MŪSU GIDEI LĪGAI 29 443 117 VAI SAIMNIEKAM MARATAM 29 563 931. PALDIES! SVĒTĪGI!