LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

“Ceļojums uz Apsolīto zemi cauri tuksnesim”

Svētdienas skolas jaunā mācību gada atklāšanas pasākums “Ceļojums uz Apsolīto zemi cauri tuksnesim” 6.oktobrī pl. 17.30 Draudzes telpās Tūristu ielā 1 (ieeja no Nestes puses)
Aicinājums – līdzi paņemt kādu cienastiņu 🙂