LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Filma „Faith Like Potatoes” jeb „Ticība kā kartupeļi” ir pēc patiesa stāsta veidota, ļoti iedrošinoša un iedvesmojoša filma par kādu vīru (Angus Buchan) un viņa iepazīšanos ar Dievu. Tā izmaina gan viņa dzīvi un raksturu, gan attieksmi pret cilvēkiem utt. Filmas darbība norisinās Āfrikā un stāsta par Angusa ģimeni. Angus ir skotu izcelsmes lauksaimnieks, kurš […]

1 2