LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Gaismas tēma ir pamatā šīs programmas skaņdarbiem. Kopīgais programmai – ceļš mūzikā uz iekšējo pasauli, mieru, apskaidrību. Koncertā ietverta gan senā mūzika (gregoriskie dziedājumi, H.Persela, A.Grandi), gan mūsdienu latviešu komponistu A.Selicka, R.Dubras un Arvo Perta darbi. Askētisms, miers, tēlu harmonisms vai improvizācija un dramatiski uzliesmojumi – šīs iezīmes kopīgas gan senajai, gan mūsdienīgajai mūzikai. Programmas […]

18. decembris – Saldus Sv. Jāņa Ev. luterāņu baznīca, plkst. 19:00 Ziemassvētku koncerts „ROKA UZ SIRDS” Jenny May un Normunds Pauniņš Dziedātāja Jenny May un Normunds Pauniņš, apvienojušies duetā, ieskandinās Ziemassvētkus dažādās Latvijas pilsētās. Mūziķi jau agrāk tikušies dažādos kopīgos projektos un nu nolēmuši sadziedāties abiem mīļākajos svētkos, kas jau no agras mazotnes abiem ir […]

St.Gregor’s Christian Mission Center Aicinām Jūs uz rekolekcijām “Klaudziniet”. Lektors – mācītājs Ivars Jēkabsons. Rekolekciju laikā slavēsim kopā ar slavēšanas grupu “tev.” no Kandavas. Dalības maksa: EUR 25. Pieteikšanās līdz 2015. gada 11.maijam!