LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

“Liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un Viņš gulēja stūres galā uz spilvena; un tie Viņu modina un saka Viņam: “Mācītāj, vai Tu nebēdā, ka ejam bojā?” Un uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: “Klusu, mierā!” Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums.”/Mk.4:37-39/ Mūsu pārdomu teksts […]

Svētdienas skolas jaunā mācību gada atklāšanas pasākums “Ceļojums uz Apsolīto zemi cauri tuksnesim” 6.oktobrī pl. 17.30 Draudzes telpās Tūristu ielā 1 (ieeja no Nestes puses)Aicinājums – līdzi paņemt kādu cienastiņu 🙂

1 2 3 4 5 6 34