LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Lieliska iespēja – Jums ar bērniem vai mazbērniem piedalīties jaukā pasākumā Liepājā 6.maijā! Aicinājums pieteikties pie Elīnas Apriķes (tel. 26454494) līdz 20.aprīlim.