Svētdienas.

Svētdienās no 11:00 līdz 14:00 Saldus Sv. Jāņa draudzes Dievnams ir atvērts grēksūdzei, lūgšanām un… Lasīt vairāk

Ziemassvētku koncerts

Koncertā piedalās Novadnieku pagasta senioru sieviešu koris “Draudzība”, diriģents Rolands Kleinbergs, Saldus novada p/a “Saldus… Lasīt vairāk