LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Svētdienas skolas jaunā mācību gada atklāšanas pasākums “Ceļojums uz Apsolīto zemi cauri tuksnesim” 6.oktobrī pl. 17.30 Draudzes telpās Tūristu ielā 1 (ieeja no Nestes puses)Aicinājums – līdzi paņemt kādu cienastiņu 🙂

Saldus Sv. Jāņa draudzes Liturģiskās dziedāšanas un slavēšanas grupas (Schola) izbraukuma koncerts Rucavas Baptistu draudzes dārza svētkos