LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Kā katru gadu Lieldienās kopā ar pārējām mūsu pilsētas draudzēm dodamies Krusta ceļā pa Saldus centrālajām ielām.

Čigānu slavēšanas grupas “Drom ku Dēl” koncerts mūsu baznīcā.

1 4 5 6