LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Kā jau katra mēneša pēdējā piektdienā, draudzes namā notiek kārtējais Vīru vakars.

Kārtējā Lūgšanu nakts mūsu draudzē. Šoreiz dienu pirms Otrās adventes. Neteiksim, ka Dievnams bija pārpildīts, bet tie, kuri ieradās (kaut uz brīdi), sajuta lielu prieku, gandarījumu un Dieva žēlastības pieskārienu. Nobeigumā dievkaplojums ar Svētā vakarēdiena stiprinājumu pēc kura noguruši, bet Laimīgi, pārsvarā klusēdami visi sēdēja draudzes sadraudzībā.

Mēs zinām vienīgo izeju un esam gatavi to parādīt arī citiem.

1 3 4 5 6