LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

“Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem! Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs un kā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!” PS. […]

Ar spēcīgām zvanu skaņām naksnīgajās debesīs un maziem lukturīšiem ap Dievnamu, piedalījāmies Lāčplēša dienas svinībās un lāpu gājiena noslēgumā Kalpaka laukumā. Un, pievienojoties kopējai Latvijas valsts jubilejas nedēļas noskaņai Saldus pilsētā, karogs mūsu Dievnama mastā plīvos līdz pat 18. novembrim.

Pateicoties Ugāles mācītājam un ērģeļmeistaram Jānim Kalniņam, mūsu Dievnama ērģeles atkal skan ar visām stabulēm. Ķirmji nogalēti, stabules nomazgātas un noskaņotas, atliek tikai spēlēt!