LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

St.Gregor’s Christian Mission Center Aicinām Jūs uz rekolekcijām “Klaudziniet”. Lektors – mācītājs Ivars Jēkabsons. Rekolekciju laikā slavēsim kopā ar slavēšanas grupu “tev.” no Kandavas. Dalības maksa: EUR 25. Pieteikšanās līdz 2015. gada 11.maijam!

2015. gada 20. – 21. martā notika Rekolekciju cikla “Lūdziet, meklējiet, klaudziniet!” otrās rekolekcijas “Meklējiet”. Lektors: mācītājs Ģirts Prāmnieks.

2015. gada 26. februārī notika saruna ar priesteri Andreju Mediņu.