LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

2015. gada 23. – 24. janvārī, Sv. Gregora kristīgās misijas centrā, Lielā ielā 26, Saldū, Rekolekciju cikla “Lūdziet, meklējet, klaudziniet!” pirmās rekolekcijas “Lūgšana”. Lektors: mācītājs Jānis Bitāns.

2014. gada 26. decembrī plkst 17:00, Saldus SV. Jāņa baznīcā, Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu koru Ziemassvētku koncerts. Ieeja bezmaksas.

Sākot ar 5. novembri, katru trešdienu plkst. 19.00 (var ierasties no 18.30), aicinām pārus uz „Laulāto kursa” nodarbībām Gregorskolā, Lielā iela 26. ŠĪ ir iespēja laulātiem pāriem vai pāriem, kuri dzīvo kopā, pavadīt septiņus romantiskus trešdienu vakarus divatā, pilnveidojot savas attiecības improvizētas kafejnīcas gaisotnē pie atsevišķiem galdiņiem, un ar siltu maltīti. Vienreizēja maksa par izdales […]

Saldus ev. lut. Svētā Jāņa draudzes svētdienskola 2009./2010.mācību gadā Saldus ev. lut. Svētā Jāņa draudzes svētdienskolā mācās 60 bērni. 48 bērni apmeklē nodarbības Saldū, 12 – Brocēnos. Saldū nodarbības notiek piektdienās plkst. 17:30Svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolas ēkā, Svētā Jāņa draudzes svētdienskolas telpās. Brocēnos – trešdienās plkst. 18 00 bērnudārza „Mūsmājas” telpās. Saldū svētdienskolas bērni […]

2013. GADA 7.DECEMBRĪ PL. 17:00 MŪSU DIEVNAMĀ NIKS MATVEJEVS, ELIZABETE ZAGORSKA, JĀNIS LEMEŽIS AR KONCERTU“DEBESIS VAĻĀ ” BIĻETES VAR IEGĀDĀTIES “BIĻEŠU PARADĪZĒ”KĀ ARĪ PIRMS KONCERTA. BIĻETES CENA 4LS.

Momo ir maza meitenīte, kura apmetusies uz dzīvi veca amfiteātra drupās Eiropas dienvidos. Viņu bieži apciemo draugi – gan pieaugušie, gan bērni, – jo meitenīte ir apveltīta ar spēju ieklausīties cilvēkos. Momo kļūst ļaudīm nepieciešama. Bet tad pilsētā uzrodas pelēkie kungi, laika krājkases aģenti, nesdami sev līdzi noslēpumainu aukstumu… Momo ‍ Pārsteidza, cik ļoti aktuālas […]