LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Ne jau Kristum, bet gan Tev ir jāpiedzimst! Dieva ienākšana šajā pasaulē atklāj ko ļoti svarīgu par mums – lai šī pasaule, Latvija un mūsu pilsēta kļūtu par labāku un drošāku vietu, kur mums visiem dzīvot – vispirms ir jānotiek kādām iekšējām pārmaiņām mūsos! Jēzus kādam vīram Nikodēmam sacīja: Tev jāpiedzimst no augšienes! Viņš bija […]

Gaismas tēma ir pamatā šīs programmas skaņdarbiem. Kopīgais programmai – ceļš mūzikā uz iekšējo pasauli, mieru, apskaidrību. Koncertā ietverta gan senā mūzika (gregoriskie dziedājumi, H.Persela, A.Grandi), gan mūsdienu latviešu komponistu A.Selicka, R.Dubras un Arvo Perta darbi. Askētisms, miers, tēlu harmonisms vai improvizācija un dramatiski uzliesmojumi – šīs iezīmes kopīgas gan senajai, gan mūsdienīgajai mūzikai. Programmas […]

18. decembris – Saldus Sv. Jāņa Ev. luterāņu baznīca, plkst. 19:00 Ziemassvētku koncerts „ROKA UZ SIRDS” Jenny May un Normunds Pauniņš Dziedātāja Jenny May un Normunds Pauniņš, apvienojušies duetā, ieskandinās Ziemassvētkus dažādās Latvijas pilsētās. Mūziķi jau agrāk tikušies dažādos kopīgos projektos un nu nolēmuši sadziedāties abiem mīļākajos svētkos, kas jau no agras mazotnes abiem ir […]